Renovatieplicht in Vlaanderen – is dat wel een goed idee?

De renovatieplicht in Vlaanderen heeft als doel om woningen energiezuiniger te maken. Deze verpilchting is van toepassing voor iedereen die een woning met energielabel E of lager koopt. Binnen de 5 jaar moet dat label dan minstens een D worden.

Je woning beter isoleren, energie-efficiënter maken,… Klinkt allemaal goed, niet waar? Natuurlijk! Maar… In de praktijk blijkt deze verplichting haar doel vaak voorbij te schieten. Hieronder leggen we uit waarom deze maatregel in sommige gevallen eigenlijk averechts kan werken.

Onverwacht Hoge Kosten voor Nieuwe Huiseigenaren

Veel huiseigenaren, vooral zij met een beperkt inkomen, worden geconfronteerd met torenhoge renovatiekosten. De budgetoefening voor een verbouwing kan complex zijn. De verplichting om binnen vijf jaar na aankoop van een woning energiebesparende maatregelen te nemen, kan financieel gewoon erg moeilijk haalbaar zijn.

De financiële stress die dit meebrengt kan erg verstikkend werken en een afschrik-effect creëren. Daardoor raken woningen moeilijker verkocht en zullen de prijzen nog verder stijgen. Zo krijg je dus een heel ongewenst sneeuwbal-effect. Averechts dus.

Uitstoot van Materialen en Energie

Ironisch genoeg kan de renovatieplicht ook leiden tot net een verhoogde uitstoot van materialen en energie. De productie van nieuwe isolatiematerialen en de bouwactiviteiten zelf veroorzaken CO2-uitstoot. In sommige gevallen kan de milieu-impact van deze renovaties groter zijn dan de verwachte energiebesparing. Ook hier is de berekening van de netto-impact van verbouwen erg complex.

Verlies van Cultureel Erfgoed

Oudere woningen met historische waarde worden soms erg zwaar getroffen door de renovatieplicht. De karakteristieke elementen zijn vaak onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het is vaak doodzonde als er waardevolle elementen plaats moeten ruime voor zakelijke energiebesparingen. Het unieke karakter van de Vlaamse steden en dorpen hebben zeker hun waarde, en die wordt soms over het hoofd gezien met deze renovatieplicht.

Hier is er meer flexibiliteit en nuance nodig. Als renovatie-experts doen we niets liever dan een ideale mix zoeken tussen behouden van de historische waarde, en modern comfort en efficiëntie!

Slechte Planning en Uitvoering

De druk van de renovatieplicht, leidt vaak tot overhaaste beslissingen. Huiseigenaren voelen zich gedwongen om snel aannemers en oplossingen te kiezen, zonder voldoende onderzoek te doen. Dit kan zorgen voor een slechte planning en ondermaatse renovaties, op de lange termijn kan dit juist meer problemen veroorzaken.

Ten slotte is ook de beschikbaarheid van gekwalificeerde vakmensen en bouwmaterialen een knelpunt. Veel projecten die gepland zijn lopen zo vertraging op of raken zelfs nooit afgewerkt.

Een goed doordacht plan met een realistische tijdlijn is essentieel om deze problemen te voorkomen De strikte tijdsdruk van de renovatieplicht maakt dit vaak moeilijk.

Kort samengevat

Goede bedoelingen, uiteraard. Maar de praktische gevolgen van de Renovatieplicht zijn vaak minder positief dan wat men verwacht. Een meer flexibele en op maat gemaakte benadering lijkt ons nodig om de doelstellingen van energiebesparing te realiseren, zonder de negatieve bijwerkingen. Het is belangrijk dat jonge koppels de kans krijgen om op een rustige manier naar hun droomhuis toe te werken, zonder gigantische tijds – en financiële druk.

Met een progressieve visie op het renovatiebeleid kunnen we een balans vinden tussen duurzaamheid en betaalbaarheid, zodat iedereen kan profiteren van energiezuinige woningen zonder onevenredige lasten te dragen.

Zo, dat is ook weer even van ons hart 😉

Neem vrijblijvend contact op

Koffie?

Meer tips & tricks?